دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان مطالعه موردی اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

2  تعهد سازمانی واقعاً مهم می باشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

چطور می‌توان بحث باروچ را که معتقد می باشد تعهد سازمانی یک مفهوم مدیریتی بی ربطی می باشد را ارزیابی نمود. شواهدی هست که بسیاری از سازمان‌ها استراتژی‌های کوچک سازی و کاهش هزینه‌ها را دنبال می‌کنند. برای این شرکت‌ها ایجاد سطح بالایی از تعهد کارمند مثل اینکهً به عنوان یک استراتژی نه چندان مهم برای کسب موفقیت اقتصادی نسبت به شرکت‌هایی که به این استراتژی متوسل می شوند درک می گردد. پس، بر اساس تجربه واقعی مدیریت، ممکن می باشد، صاحب نظری استدلال کند که تعهد کارمند چیز بی ربطی می باشد، به خاطر اینکه سازمان‌های کمتری استراتژی‌هایی را برای افزایش تعهد کارکنان ادامه می‌دهند. در این دیدگاه باروچ ممکن می باشد تا حدودی درست بگوید. با این حال، از طرف دیگر شواهدی دال بر این هست که سازمان‌ها در پی عملکرد بالا و استراتژی‌های منابع انسانی برای افزایش تعهد کارکنانشان هستند که می‌تواند سود اقتصادی بیشتری را برای آن‌ها فراهم کند. از این دیدگاه تعهد کارمند نه تنها بی ربط نیست، بلکه به عنوان یک مفهوم مدیریتی به خاطر اینکه می‌تواند به مزیت رقابتی و موفقیت مالی منجر گردد، خیلی مهم می باشد. در حقیقت تعهد از این دیدگاه ممکن می باشد، به عنوان کلیدی برای مزیت رقابتی محسوب گردد. در این دیدگاه تعهد کارمند به عنوان یک استراتژی، رقابتی، کاملاً برخلاف آن چیز که که باروچ می‌گوید، چیز بی ربطی نیست (Mowday,1998;p392-396)

3-7-1-2 راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی

حال با توضیحاتی که اظهار گردید، به نظر می‌رسد تعهد سازمانی به عنوان یک مقوله مهم بایستی در سازمان‌ها گسترش یافته و به آن بیشتر توجه گردد. در اینجا تعدادی از راهکارهای مهم برای ارتقاء تعهد سازمان‌ها عنوان می گردد. امید می‌رود شرکت‌ها و سازمان‌ها با به کار بستن این عناوین زمینه را برای توسعه همه جانبه خود مهیا کنند:

  • بالا بردن پیوستگی عاطفی در کارکنان و درگیر کردن بیشتر آن‌ها با اهداف سازمان

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناسایی مفهوم مسئولیت اجتماعی.
  • شناسایی ابعاد و مولفه های مسئولیت اجتماعی.
  • ارائه راهبردهایی مناسب جهت ارتقای مسئولیت اجتماعی در سازمان‌های مورد مطالعه.
  • مطالعه اثر تعهد کارکنان بر مسئولیت اقتصادی
  • مطالعه اثر تعهد کارکنان بر مسئولیت قانونی
  • مطالعه اثر تعهد کارکنان برمسئولیت ملی
  • مطالعه اثر تعهد کارکنان بر مسئولیت اخلاقی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان مطالعه موردی اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران  با فرمت ورد