شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان مطالعه موردی اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی

حال با توضیحاتی که اظهار گردید، به نظر می‌رسد تعهد سازمانی به عنوان یک مقوله مهم بایستی در سازمان‌ها گسترش یافته و به آن بیشتر توجه گردد. در اینجا تعدادی از راهکارهای مهم برای ارتقاء تعهد سازمان‌ها عنوان می گردد. امید می‌رود شرکت‌ها و سازمان‌ها با به کار بستن این عناوین زمینه را برای توسعه همه جانبه خود مهیا کنند:

 • بالا بردن پیوستگی عاطفی در کارکنان و درگیر کردن بیشتر آن‌ها با اهداف سازمان
 • بهبود شبکه‌های ارتباط اجتماعی در کار
 • مشارکت کارکنان در تصمیم گیری
 • ارزیابی عملکرد کارکنان به مقصود ایجاد بازخورد کاری
 • تشریح اهداف و رسالت‌های سازمانی
 • حذف موانع کاری
 • تأکید بر جنبه‌هایی که موجب ارزش اجتماعی سازمان می گردد
 • ایجاد سیستم‌های مناسب تشویق و تنبیه
 • حذف تبعیض‌ها و روابط نامناسب افراد در محیط کار
 • استقلال نسبی برای انجام وظایف
 • زمینه مناسب برای ایجاد خلاقیت و نوآوری کارکنان
 • اعطای تسهیلات
 • محول کردن سطح بالاتری از مسئولیت به افراد برای انجام شغل (استرون، 1377)
 • آگاهی مدیران مافوق از اندازه تعهد سازمانی کارکنان
 • ارتقاء از داخل
 • کاهش عواملی که موجب کاهش تعهد سازمانی کارکنان می گردد

توماس، کنت دبیلو در کتاب انگیزش درونی در کار (1382) با محوریت ایجاد شور و انرژی، تعهد کار را مورد توجه قرار داده می باشد و از عوامل مؤثر بر تعهد کاری که نتیجه‌اش ایجاد شور و انرژی و تقویت حس شایستگی می باشد، طرح موضوع می‌نماید. در این راستا در نظر داشتن مؤلفه‌هایی نظیر پاداش خود مدیریتی، ایجاد حس هدفمندی، ایجاد حس انتخاب، ایجاد حس پیشرفت و سهیم کردن دیگران و ایجاد جو اشتراکی پیشرفت در جهت ایجاد حس شایستگی بسیار با اهمیت می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • شناسایی مفهوم مسئولیت اجتماعی.
 • شناسایی ابعاد و مولفه های مسئولیت اجتماعی.
 • ارائه راهبردهایی مناسب جهت ارتقای مسئولیت اجتماعی در سازمان‌های مورد مطالعه.
 • مطالعه اثر تعهد کارکنان بر مسئولیت اقتصادی
 • مطالعه اثر تعهد کارکنان بر مسئولیت قانونی
 • مطالعه اثر تعهد کارکنان برمسئولیت ملی
 • مطالعه اثر تعهد کارکنان بر مسئولیت اخلاقی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان مطالعه موردی اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران  با فرمت ورد